Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.

Publisert 24.03.14, endret26.04.14

"Jeg er helt sikker på at boka raskt vil finne veien til de tusener av klubbkontor vi har rundt omkring i landet, til advokatkontor, til forbundskontor og til domstolene. Det bør den, fordi det er en svært viktig og god bok".
Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi

Siden den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 2006 har det skjedd betydelige lovendringer, det er vedtatt en rekke nye forskrifter og det er et stort tilfang av nye dommer fra Høyesterett og EU-domstolen de senere år.

I tillegg til fyldige kommentarer til loven, behandles spørsmål som i mindre grad er omtalt andre steder:

  • Spesielt utfyllende og grundig om arbeidstid, ansettelse, oppsigelse, og utvelgelsesprosessen ved nedbemanning.
  • Dekker den nye varslingsbestemmelsen, de nye personvernreglene m.m.
  • Stillingsvernsreglene er viet en langt større plass enn i andre eksisterende kommentarutgaver. 

Kommentarutgaven har en praktisk tilnærming til temaene og et lett tilgjengelig språk. Boka er oppdatert på regler og rettspraksis per 01.01.2011 og vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler