25 år med EØS-avtale

1. januar i år fylte EØS-avtalen 25 år. LOs standpunkt har hele tiden vært positiv til avtalen fra den ble behandlet på LOs ordinære kongress i 1993. Det samme standpunktet har de påfølgende kongressene bekreftet siden den gang. Da spørsmålet om EU-medlemskap kom opp på en ekstraordinær kongress høsten 1994, ble det et flertall mot.

Publisert 07.01.19 Av: Knut Arne Sanden

Flertallsinnstillingen fra LO-sekretariatet lød på at LO burde si ja dersom våre naboland Sverige og Finland sa ja. På det tidspunktet kongressen fant sted i september 1994 hadde begge land sagt ja gjennom egen folkeavstemninger. Men kongressen fulgte mindretallsinnstilling om å si nei til norsk EU-medlemskap uavhengig av hva Sverige og Finland ville gjøre.

 

Dermed landet man på en EØS-avtale som Norges forbindelse med EU, sammen med Island som ikke hadde søkt om medlemskap i EU og Liechtenstein som ønsket EØS-løsning etter at Sveits sa nei i en folkeavstemning om EØS-avtalen.

 

Utgangspunktet for at spørsmålet dukket opp var EUs "hvitbok" om det indre marked i 1986.  Det fikk de da sju EFTA-landene til å beslutte seg for å komme så nær det indre marked som mulig. Det innebar fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Mens EFTA-samarbeidet tidligere hadde skjedd på sak-til-sak basis opp mot EU, endte det nå med en pakkeløsning. Mens forhandlingene pågikk falt Berlinmuren den 9. november 1989 som åpnet for at nøytrale land som Østerrike, Finland og Sverige kunne søke om medlemskap i EU. Dette skjedde før blekket på EØS-avtalen knapt var tørket og avtalen ble aldri praktisert slik den var tenkt mellom seks EFTA-land og ni EU-land. EFTA var den gang EUs største handelspartner og hadde tilnærmet likeverdig status med EU.

Men de tre nøytrale land søkte dermed om medlemskap, en søknad som også Norge sendte inn på nytt etter to avviste søknader på 1960 tallet og avtalen om medlemskap som ble nedstemt i 1972.

I år markeres EØS-avtalen med en større konferanse i Brussel i juni. Samtidig er det en debatt i Storbritannia om at EØS kan være et alternativ til brexit.

Uansett vil 2019 handle mye om EØS-avtalen, i hvert fall i Norge.

Dette skrev vi da avtalen ble undertegnet for 26 og et halvt år siden.

 

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler