Foto: Istock

EØS-enighet med Storbritannia

De tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein er blitt enige med Storbritannia om hvilke regler som skal gjelde for de fire lands borgere som oppholder seg hos hverandre etter brexit.

Publisert 09.01.19 Av: Knut Arne Sanden

 Deres vilkår skal ikke endres, men det hele henger på at EU og Storbritannia blir enige om den avtalen som nå ligger på bordet. Faller den faller også EØS-avtalen med Storbritannia.

EØS-borgere som ønsker seg arbeid eller annet opphold må derfor søke om oppholdstillatelse etter nye regler som snart ventes å være klare.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler