Foto: EU-kommisjonen

EU: Den svenske modell er ikke truet

Det er knapt et eneste forslag fra EU på det arbeidsrettslige område som ikke er et "alvorlig hot mot den svenska modellen". Dette skaper en økende irritasjon hos flere, særlig i Sør-Europa der de mener at disse forslagene vil vesentlig forbedre situasjonen for arbeidstakere i disse landene.

Publisert 29.11.18 Av: Knut Arne Sanden

Men det gjør lite inntrykk i Sverige som har gode regler på de fleste områder, og da er det ikke så viktig med hvordan andre har det. Slik oppfattes det i hvert fall sørpå når den svenske Riksdagen viser "gule kort" (stopp forslaget) til direktivet om tydelige og forutsigbare avtaler, pappapermisjon og ikke minst den europeiske arbeidskraftmyndigheten (ELA).

EU-parlamentarikeren Maria João Rodrigues er viseformann i den sosialdemokratiske gruppen. Hun snur argumentet på hodet og sier at blir det ikke bedre vilkår i øvrige EU-land vil det være den største trusselen mot den svenske modellen hvor konkurransen i EU er fri og grenseoverskridende.

Mye av dette er blitt en innenrikspolitisk diskusjon i Sverige mellom de borgerlige og sosialdemokratiske kandidatene til Europaparlamentet neste år. Der hagler beskyldningene om at EU kan bli en "overstatlig europeisk velferdsstat".

Svensk LO har for første gang sin egen kandidat til Europaparlamentet, Johan Danielsen, som rykker ut til forsvar for hva EU omtaler som den "sosiale søyle/pillar". Den gir ikke EU ny myndighet på det arbeidsrettslige området, men åpner opp for ny lovregulering på dette området.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler