Foto: Istock

EU: Ledighetstrygd etter dag en?

Vil en utenlandsk arbeidstaker kunne heve norsk ledighetstrygd i Norge etter å ha vært i arbeid en dag? Det er et spørsmål som bekymrer dansk LO etter at EUs reviderte trygdeforordning 883 nå er godkjent i Europaparlamentets sysselsettingsutvalg.

Publisert 29.11.18 Av: Knut Arne Sanden

Den regulerer hvilke trygdeordninger som er "eksportbare" i EU/EØS-området.

Tidligere må man ha vært i arbeid i tre måneder før man har krav på ledighetstrygd.

Nå er det ikke slik at man bare kan gå inn på et NAV-kontor og hente ut ledighetstrygd. For det første må man har vært medlem i hjemlandets trygdeordning i ett år som man dermed tar med seg til Norge for å kunne søke arbeid i inntil tre måneder (nåværende regel), men heretter i seks måneder.

Først må man finne hvitt arbeid og starte trekk av skatt og arbeidsgiveravgift og melde seg inn (i Danmarks tilfelle) i en A-kasse. (arbeidsløsekasse). Deretter må man bli oppsagt før man søker om trygd.

 

Slik som tingene er blitt i arbeidslivet skal man ikke helt utelukke at noen kan finne ordninger for å opprette fiktive selskaper som kan utnytte systemet.

EU-parlamentariker Ole Christensen fra Danmark (S) ble nedstemt i sysselsettingsutvalget og skriver selv om saken:

-Jeg har under forhandlingerne gjort det meget klart for udvalget, at der skal være en balanceret tilgang til optjenings- og eksportperioderne. For selvfølgelig skal vi sørge for, at vi skaber nogle gode forudsætninger for at tage arbejde på tværs af grænserne. Men det må ikke blive på bekostning af det danske velfærdssystem, som jo så ofte fremhæves som det gode eksempel her i Parlamentet.  Men i denne sag har der altså desværre ikke været særlig stor forståelse for mine synspunkter.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler