Foto: fnv.nl

Nederland: Nye streiker i metall

I fem måneder har flere tusen metallarbeidere i Nederland hatt streikeaksjoner gående for en ny tariffavtale. For FNV Metaal (Nederlandsk LOs Fellesforbund) er det ubegripelig at man i gode økonomiske tider, særlig i metallindustrien, ikke kan komme fram til en anstendig tariffavtale.

Publisert 04.12.18 Av: Knut Arne Sanden

Tilbudet fra arbeidsgiverne er fullstendig inadekvate, heter det i en pressemelding fra forbundet hvor man sier at det siste tilbudet innebærer en svekkelse av arbeidstakerrettigheter.

Hovedkravet er en årlig lønnsøkning på 3,5 prosent, minimum 1.000 €uro eller omlag 10.000 kroner.

I tillegg kreves det en "generasjonsavtale", bærekraftig sysselsetting gjennom mindre overtid og nattarbeid. Antall "fleksikontrakter" må også reduseres og lønn for fast ansatte og "fleksiansatte" må være lik.

Tariffavtalen utløp 1. juni i år og er langt på overtid. Et av arbeidsgivernes krav er 12 timers arbeidsdag uten samtykke fra fagforening/tillitsvalgt (vanlig arbeidstid er 8 timer) samt lønnsjustering uten innblanding fra tillitsvalgt. Derfor har flere tusen deltatt i "walkouts" og andre streikeaksjoner for å få en ny avtale.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler