Foto og rettigheter: proge.at

Østerrike: Full seier i metallkonflikten

Det østerrikske metallarbeiderforbundet har fått gjennomslag for lavtlønns-satsinger i seks nye bransjeavtaler, samtidig som arbeidstidsreformen med 12 timersdag og 60 timers arbeidsuke er delvis slått tilbake. Mer enn 75.000 har deltatt i ulike streikeaksjoner.

Publisert 04.12.18 Av: Knut Arne Sanden

Etter ni uker med forhandlinger fordelt på 24 møter som tilsammen varte i 103 timer er det en avtale på bordet med seks arbeidsgivermotparter. Disse dekker 192.000 arbeidstakere og innebærer lønnsøkninger, høyere overtidsbetaling og avspasering og pauser for å redusere effekten av regjeringens arbeidstidslovendring. Denne åpner opp for at bedriftsutvalg kan inngå individuelle avtaler med tolv timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke. I avtalebundne bedrifter vil effekten reduseres vesentlig.

I rene tall betyr avtalene en lønnsøkning på mellom 3 og 4.3 prosent fra 1. november, som vil gi en årlig økning på 1.120 €uro pr år (11.000 kroner), en økning i minstelønna på mellom 3 og 4,3 prosent. Den nye månedlige minstelønna vil bli 1.914,61 €uro (ca 19.000 kroner).

Lærlinger vil også få en vesentlig økning.

Det innføres økt overtidsbetaling fra og med den tredje timen utover dagens normal-arbeidstid. Etter 51. arbeidstime i en uke betales det 100 prosent overtid. I den nye arbeidstidsloven innføres det at man må arbeide fire helger årlig ved stor arbeidsmengde. Da skal tariffbundne bedrifter betale 50 prosent ekstra for arbeid på lørdager og 150 prosent på søndager og offentlige helligdager. Nattarbeid og nattskifttillegg skal økes med sju prosent.

Ved daglig arbeid utover 10 timer innføres ny betalt pause på minst ti minutter. For helgearbeid og arbeid på helligdager skal man ha en betalt pause på 18 minutter pr. skift.

Regjeringen har "solgt inn" arbeidstidsreformen ved at alle har en individuell rett til å arbeide for lenge. I en av metallbransjene har man blitt enige om en felles avtale der alle har en slik rett "fri for frykt og press" for oppsigelse med overtidsnekt. Et felles utvalg skal se på praksisen ved en slik garanti.

Det var arbeidsgiverne som presset den nye regjeringen til å innføre muligheten for 12 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke.

Regningen er muligens større enn hva reformen smaker.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler