Foto: consilium.europa.eu

Romania styrer EU, enn så lenge

Romania skal styre EU fram til 1. juli i år. Det var en del rykter på forhånd om at de ville la formannskapet gå forbi seg og overlate det til Finland som skal styre neste halvår i år. Men det korrupsjonsbeskyldte landet bestemte seg for å ta styrepinnen i egne hender og lede EU videre fram til over valget til Europaparlamentet som finner sted i mai.

Publisert 11.01.19 Av: Knut Arne Sanden

Valget betyr at den rumenske regjeringen får det usedvanlig travelt med å få saker på plass siden det meste må være klart i månedsskiftet februar-mars. Da "lukker" det politiske vinduet ettersom Kommisjonen går i sparemodus og parlamentet slutter å fungere.

På det arbeidsrettslige området er det særlig tre saker som fagbevegelsen håper skal falle på plass før valget. Det er direktivene om foreldrepermisjon, direktivet om transparente og forutsigbare avtaler og spørsmålet om ELA, europeiske arbeidsmarkedsagentur.

Hvis disse ikke vedtas er det uklart om det blir noe av dem i det hele tatt. På den annen side kan utfallet av de såkalte trilogforhandlingene mellom Kommisjonen, Rådet og Europaparlamentet bli så dårlige at kanskje det beste ville ha vært at intet ble vedtatt.

 

Den nye kommisjonen tiltrer i oktober/november mens det nye Europaparlamentet begynner sitt arbeid i september. Det første året kommer det ofte ingen ting av nye forslag fra Kommisjonen og dermed blir det lite å gjøre også i Parlamentet.

Men den største spenningen knytter seg til fordelingen mellom de ulike partiene i parlamentet. Det kan se slik ut at de to store, EPP (konservative) og Sosialistene mister sitt flertall til fordel for rare fløypartier til høyre og venstre. Anti-EU partiene kan vokse seg store til høsten og blokkere for nye initiativ til mere integrasjon.

Det er ikke bare i Norge at EU-motstanden er stor. Den vokser villig i flere land.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler