Foto: Istock

Svensk arbeidsrett i EU-utakt

Også Sverige sliter med forholdet til utenlandske domstoler på samme måte som Norge sliter med EFTA-domstolen. I en utredning foretatt av EU-rettsekspert Erik Sinander mener han at den svenske modellen med kollektivavtalerett ikke samsvarer med EUs mer individuelle privatrettslige regler.

Publisert 29.11.18 Av: Knut Arne Sanden

Han peker på at sympati-tiltak rettet mot et utenlandske foretak ikke nødvendigvis skal avgjøres i en svensk domstol. Han viser til konfliktene som ble iverksatt mot flyselskapet Ryanair i flere land i høst. Erstatningssaker kan skje ved en domstol i Dublin. For noen år siden havnet en konflikt mellom et finsk rederi som ville flagge ut til Estland i en domstol i London fordi det var ITF, Det internasjonale transportarbeiderforbundet, med sete i London, som hadde satt i verk aksjoner mot det finske rederiet.

Han har også syn på «allmenngjøring» av svenske kollektive avtaler som han mener bør innføres. I dag er svensk LO imot all snakk om en "norsk modell" hvor Tariffnemnda kan allmenngjøre hele eller deler av en tariffavtale.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler