Foto: Istock

Sverige: Nye aksjoner i havnene

Striden rundt svenske havner og det omstridte Svenska Hamnarbetarförbundet som står utenfor svensk LO fortsetter. Det er kravet om egen tariffavtale som innebærer fredsplikt som er stridens kjerne.

Publisert 07.02.19 Av: Knut Arne Sanden

I dag er det LO-forbundet transportarbetareförbundet som har tariffavtalen for de fleste svenske havner. Hamnarbetarförbundet ønsker en egen avtale. I følge praksis i Sverige er ikke det mulig. Det som er mulig at de kan henge seg på den eksisterende avtalen, men uten lokale tilpasninger. Så langt har man ikke lyktes å bli enige.

Det er gjennomført flere aksjoner, særlig i Göteborg havn, som har resultert i en utredning om streikeretten. Der har svensk LO og Svenskt Näringsliv blitt enige om en fortolkning som gjør det vanskeligere å streike. Nå har Hamnarbetarförbundet varslet flere streikeaksjoner.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler