Foto: Istock

€uroen er blitt myndig

1.januar var det 20 år siden at EUs nye valuta €uro ble lansert med brask og bram. Når den nå fyller 20 år er den blitt "myndig" i henhold til gamle begreper. Men dens framtid er fortsatt ikke helt avklart fordi den mangler en felles økonomisk politikk bak seg.

Publisert 07.01.19 Av: Knut Arne Sanden

Den er nå valuta i 19 av EUs 28 medlemsland, snart 27 når Storbritannia trer ut. 11 land ble med fra starten deriblant Finland. Både Sverige og Danmark er forblitt utenfor etter egne folkeavstemninger.

Valutaen har nylig kommet i ny drakt med nye sedler, mens 1 og 2 cent myntene er i ferd med å forsvinne i flere land. I begynnelsen var Norge ikke avbildet på myntene, men kun på sedlene. Nå er Norge også med der slik at en halv skandinavisk halvøy ikke ser så komisk ut som før.

 Det viktigste bidraget er at bedriftene nå kan vite hva de får betalt. Ulempen er at land ikke kan forbedre sin konkurranseevne gjennom devaluering, slik som Italia var kjent for å gjøre. For folk flest som drar på ferie er det enklere nå da de slipper å veksle.

 

Men i begynnelsen var det mange klager over at alt ble så dyrt. I Tyskland fikk den tilnavnet "T'Euro" siden "teuer" betyr dyr. Da man gikk fra tyske mark til €uro var det mange som så sitt snitt til å legge på prisene. På noen områder i Tyskland var det de som bare endret DM til €uro som betød nesten en fordobling av prisen.

 Den daværende tyske finansminister besvarte spørsmål om prisøkninger negativt, men la til at "men min kone mener at prisene er gått opp". I flere land drev man dobbelt prising slik at man skulle se prisen også i gammel valuta. Men nå er det borte de fleste steder.

€uroen skulle spille en alternativ rolle til amerikansk dollar, men det har den ikke klart. Ønsket om å prise oljen i €uro har ikke slått til og EUs valuta vil fortsatt spille en underordnet rolle i verden i skyggen av den mektige US dollar.

Les mer her

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler