Landsorganisasjonen i Norge

LOs distriktskontorer

LO har et distriktskontor i hvert fylke som driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

 • LO Østfold

  LOs distriktskontor i Østfold driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Østfold
 • LO Oppland

  LOs distriktskontor i Oppland driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Oppland
 • LO Hedmark

  LOs distriktskontor i Hedmark driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Hedmark
 • LO Oslo og Akershus

  LOs distriktskontor i Oslo og Akershus driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i…

  Les om LO Oslo og Akershus
 • LO Vestfold

  LOs distriktskontor i Vestfold driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Vestfold
 • LO Buskerud

  LOs distriktskontor i Buskerud driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Buskerud
 • LO Telemark

  LOs distriktskontor i Telemark driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Telemark
 • LO Agder

  LOs to kontorer i Agder driver faglig organisasjonsvirksomhet for LO og samordner fagbevegelsens innsats i begge fylkene. Kontorene har felles…

  Les om LO Agder
 • LO Rogaland

  LOs distriktskontor i Rogaland driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Rogaland
 • LO Hordaland

  LOs distriktskontor i Hordaland driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Hordaland
 • LO Sogn og Fjordane

  LOs distriktskontor i Sogn og Fjordane driv fagleg organisasjonsarbeid for Landsorganisasjonen i Norge og samordnar fagrørsla sin innsats i fylket.

  Les om LO Sogn og Fjordane
 • LO Møre og Romsdal

  LOs distriktskontor i Møre og Romsdal driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i…

  Les om LO Møre og Romsdal
 • LO Nordland

  LOs distriktskontor i Nordland driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Nordland
 • LO Troms

  LOs distriktskontor i Troms driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Troms
 • LO Finnmark

  LOs distriktskontor i Finnmark driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LO Finnmark
 • LOs Regionkontor i Trøndelag

  LOs distriktskontor Trøndelag driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

  Les om LOs Regionkontor i Trøndelag