Landsorganisasjonen i Norge

LO Oppland

LOs distriktskontor i Oppland driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Aktuelt

Politisk markering 8.november 2018

Foto: LO

Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon – mange av dem er kvinner i privat sektor. Det er på tide å sluttføre pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte – og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte mannsyrker. Bli med oss og vis politikerne din støtte til dette rettferdige kravet.

Flere aktuelle saker