Landsorganisasjonen i Norge

Hovedavtalene

Arbeidslivets grunnlov revideres

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO startet i dag 8. november 2017.

- Hovedavtalen mellom LO og NHO er en viktig forutsetning for et ordnet og organisert arbeidsliv. Den har kjøreregler som demper konfliktnivået i arbeidslivet og bestemmelser om partssamarbeid i virksomhetene som fremmer kompetanseutvikling, omstilling og produktivitet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. – Hovedavtalen kalles med rette arbeidslivets grunnlov.

Arbeidslivets grunnlov
Grunntrekkene i arbeidslivets spilleregler har ligget fast siden den første hovedavtalen ble inngått i 1935. Men samfunnet og arbeidslivet har endret seg. Eksempler på dette er nye organisasjonsformer som konserner og franchise, utstrakt bruk av innleie og mange nye  arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn.       

- Hovedavtalen må fange opp disse endringene, sier Gabrielsen. Vi fremmer derfor krav om å styrke ordningen med konserntillitsvalgt, og muligheter til bistand fra forbundene i lokale forhandlinger i bemanningsbyråene, der vi har mange arbeidstakere med utenlands bakgrunn.

- De tillitsvalgte har en nøkkelrolle partssamarbeidet, understreker Gabrielsen.

- Ved årets revisjon ønsker vi å styrke tillitsvalgtes stilling både når det gjelder arbeidsforhold og rettigheter.  Vi vil også styrke kompetanseutvikling i den enkelte bedrift gjennom partssammensatte utvalg.

Faktaark om hovedavtalen LO-NHO

Hovedavtalen LO – NHO slår fast at organisasjonene, i kraft av å representere brede interesser, ivaretar et samfunnsmessig helhetssyn. I forbindelse med årets revisjon, ønsker LO at partene også understreker frontfagets betydning for norsk lønnsdannelse og samfunnsutvikling.

                                              …………………………

Hovedavtalen mellom LO og NHO regulerer ikke lønn, men inneholder bedriftens og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, kjøreregler i forbindelse med konflikter, vilkår ved permittering og bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Hovedavtalen har en rekke tilleggsavtaler, blant annet om bedriftsutvikling, likestilling i arbeidslivet, verne- og miljøarbeid, fjernarbeid og deltid. Hovedavtalen har bestått siden 1935, betegnes som arbeidslivets grunnlov, og revideres under fredsplikt hvert 4. år.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler