Landsorganisasjonen i Norge

Allmenngjøring
Statoil Foto: Trond Isaksen

Feil om tariff

- Det er fortsatt slik at alle som jobber i allmengjorte områder har krav på å få dekket kostnader til reise, kost og losji som påløper i Norge. Det er ille dersom det skapes et inntrykk av at dette ikke gjelder utenlandske arbeidstakere, skriver Trude Tinnlund, LO-sekretær i dagens Klassekampen.

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 12. november. Les innlegget i sin helhet her.

Feil om tariff'

I Klassekampen 9. november skriver Christian Torseth at Esa har vedtatt at tariffavtalenes bestemmelser om reise, kost og losji bare skal gjelde for nordmenn. Det er feil.

Det er fortsatt slik at alle som jobber i allmengjorte områder har krav på å få dekket kostnader til reise, kost og losji som påløper i Norge. Det er ille dersom det skapes et inntrykk av at dette ikke gjelder utenlandske arbeidstakere. Det Tariffnemnda vedtok, mot LOs stemme, var å fjerne arbeidsgivers plikt til å dekke reisekostnadene til og fra Norge, samt et rimelig antall hjemreiser.

Selv om LO krevde at reisen også utenfor Norge skal være dekket, og er skuffet over Tariffnemndas avgjørelse, er det bra at RKL ikke ble fjernet fra allmenngjøringsforskriftene, slik deler av arbeidsgiversida ønsket. Det er også viktig å påpeke at de arbeidstakerne som jobber i tariffbundne bedrifter, fremdeles skal ha betalt hele veien hjem!

Trude Tinnlund, LO-sekretær

Flere aktuelle saker

Se alle artikler