Landsorganisasjonen i Norge

Lønn og tariff

LO og Virke enige om ny hovedavtale

- Vi er godt fornøyd med å være i mål med revisjonen av Hovedavtalen med Virke, sier LOs forhandlingsleder, 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik

Hovedavtalen er partenes "grunnlov" og inngår som del I av alle overenskomster mellom LO og Virke.

Hovedavtaleforhandlinger er ofte omtalt som «de små skritts vei», noe også årets revisjon bærer preg av. Hovedavtalen er i hovedtrekk videreført slik den står i dag, men med mindre justeringer blant annet i tråd med endringene i Hovedavtalen med NHO.

For førte gang er også bærekraftig utvikling vektlagt i Hovedavtalen som et av samarbeidsområdene lokalt på den enkelte bedrift.

Arbeidslivets klimauke frokostmøte mandag 15. januar sendes direkte på Facebook

Protokoll fra forhandlingene

Protokollen vil gå som egen sak til sekretariat for godkjenning, men med forbehold om representantskapets godkjenning av resultatet fra hovedavtaleforhandlingene LO-NHO

Hovedavtalen LO/Virke (2014-2017)

Flere aktuelle saker

Se alle artikler