Landsorganisasjonen i Norge

Lønn og tariff

Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle!

Dette var beskjeden fra LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da han møtte de streikene polakkene ved fiskeforedlingsbedriften Norse Productions på Sotra i dag.

Arbeidstakerne, som er organisert i NNN, har krevd tariffavtale ved bedriften, men er blitt avvist av ledelsen.  Fiskeforedling er en bransje med mange utenlandske arbeidstakere og hvor lønns- og arbeidsvilkår stadig er under press. De polske arbeidstakernes kamp for tariffavtale og anstendige lønn- og arbeidsvilkår i fiskeindustrien, er derfor viktig langt utover den virksomheten de jobber i.

LO-lederen holdt appell under stormønstringen til støtte for de streikende.

-Jeg blir både glad og optimistisk når jeg ser så mange flotte folk stå sammen, i én forening, klare til å streike for sine rettigheter. Jeg tror og håper dette er starten på et løft for norsk fagbevegelse blant utenlandske arbeidere, sa Gabrielsen, og lovet de streikende at de streikende skulle vinne fram. 

-Hvis eierne av Norse Production tror at denne gangen skal være et unntak – da skal de gå på en solid lærepenge! For når denne striden er over, da skal vi stå igjen med tariffavtale, med rotasjonsordninger de ansatte har vært med på å forhandle fram og med lik behandling av norske og polske ansatte!

Det er ikke bare vi som er her i dag som står bak det kravet. Dere har nesten én million LO-medlemmer i ryggen!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler