Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
- LO er svært skuffet over Regjeringens håndtering av trygdeoppgjøret også i år, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Realinntektsnedgang for alderspensjonistene

- LO er svært skuffet over Regjeringens håndtering av trygdeoppgjøret også i år, sier LO-sekretær Terje Olsson.

For fjerde året på rad blir det realinntektsnedgang. LO, sammen med Unio og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, fremmet blant annet krav om omlegging av reguleringen av løpende alderspensjoner i tråd med pensjonsforliket til et gjennomsnitt av forventet lønns- og prisvekst. Dette er mer i tråd med en endret situasjon hva gjelder lønns- og produktivitetsutvikling, og det ville ha gitt en moderat realinntektsøkning for alderspensjonistene.

Organisasjonene krevde også at regjeringen legger fram trygdeoppgjøret til reell behandling i Stortinget før sommeren. Dette ble også avvist av Regjeringen.

LO, Unio og FFO uttrykte sin misnøye med regjeringens håndtering av trygdeoppgjøret ved å utforme en felles protokolltilførsel.


Protokolltilførsel fra LO, Unio og FFO i trygdedrøftingene 2018

LO, Unio og FFO viser til at regjeringen i trygdeoppgjøret 2018 har avvist pensjonistorganisasjonenes, funksjonshemmedes organisasjoners og arbeidstakerorganisasjonenes krav om å rette opp etterreguleringen for 2016. Regjeringen er dermed ansvarlig for at alderspensjonene i 2018 får realinntektsnedgang fjerde året på rad, og at uføretrygdede får en urimelig lav inntekstvekst.

Organisasjonene mener lønnsveksten i 2016 var sterkt preget av strukturelle endringer i arbeidsmarkedet. Dette er forklart i TBUs rapporter.

Organisasjonene viser videre til at regjeringen ikke vil imøtekomme kravet om at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2018 til et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dagens regulering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger. Organisasjonene mener dagens regulering bidrar til å svekke oppslutningen om Pensjonsreformen.

LO, Unio og FFO viser også til kravet om at regjeringen legger fram trygdeoppgjøret til reell behandling i Stortinget før sommeren slik opposisjonen også har krevd.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler