Landsorganisasjonen i Norge

Hovedavtalene
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund skriver under på revidert Hovedavtale mellom LO og NHO.

Små men viktige endringer

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO ble avsluttet 10. november 2017.

- Hovedavtalen regulerer de tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsforhold, og det er alltid et mål å få forbedringer i disse bestemmelsene. Også denne gangen fikk vi gjennomslag for små, men viktige forbedringer i tillitsvalgtes arbeidsvilkår, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Hovedavtalen presiserer nå at protokoller fra forhandlinger skal undertegnes "så snart som mulig", og at tillitsvalgte skal ha adgang til hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr, på linje med det som benyttes i bedriften.

Hovedavtalen slår fast at organisasjonene, i kraft av å representere brede interesser, ivaretar et samfunnsmessig helhetssyn. I forbindelse med årets revisjon, fikk LO også gjennomslag for å understreke frontfagmodellens betydning.

Les også: Arbeidslivets grunnlov revideres

LO og NHO ble videre enig om mandatet for en arbeidsgruppe som i avtaleperioden skal gjennomgå tilleggsavtalene IV Rammeavtale om teknologisk utvikling og datamaskinbaserte systemer og V Avtale om kontrolltiltak i bedriften, samt Hovedavtalen §§ 9-11 (Personellregistre og kontrolltiltak) og 8-1, 3. avsnitt (kontaktinformasjon til ansatte). Målet er i større grad å tilpasse disse bestemmelsene til dagens arbeidsliv, der nye typer teknologi inngår som en naturlig del.

- Hovedavtaleforhandlingene blir med rette omtalt som "de små skritts vei", sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. - Denne gangen er vi spesielt skuffet over at vi ikke fikk gjennomslag for nye tiltak for å styrke kompetanseutviklingen i bedriftene. Dette til tross for at alle parter er enige om betydningen av kompetanseutvikling, både for den enkelte, for bedriften og for sysselsettingen.

SE OGSÅ: protokoll fra forhandlingene

Flere aktuelle saker

Se alle artikler