Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018

- Gratulerer med løsning i staten

Etter å ha meklet på overtid, ble partene i statsoppgjøret enige torsdag ettermiddag. - Jeg vil gratulere partene i statsoppgjøret med å ha kommet til enighet. Det har vært et tøft oppgjør, men partene har all grunn til å være tilfreds med dette resultatet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Publisert 24.05.18, endret25.05.18 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

- Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter. Disse angrepene har vi nok en gang slått tilbake, sier Egil André Aas, leder i LO Stat. 

Resultatet:

  • Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai.  
  • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.
  • Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 7 og 8 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år. 
  • Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge. 
  • For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000). 
  • Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019.

Les mer på LO Stat sine hjemmesider.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler