Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018
Foto: Øystein Haugerud

SAMFO-oppgjøret igang

Forhandlingene mellom LO og SAMFO om årets hovedtariffoppgjør startet i dag. Partene har frist til onsdag 9. mai med å være ferdige med forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret inn i neste fase, som er mekling.

Årets hovedtariffoppgjør er et såkalt samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasningsforhandlinger. Det vil si at LO forhandler på vegne av alle LO-forbundene, og det enkelte forbund forhandler om spesielle saker på den enkelte overenskomst. Hvilken oppgjørsform som velges vurderes ut ifra hvilke krav vi stiller og hva vi tror gir best gjennomslag. I år har LOs representantskap kommet fram til at det er størst mulighet for å få gjennom kravene ved å utnytte fagbevegelsens samlede styrke, og har derfor valgt et samordnet tariffoppgjør.

Solid ja i LO-NHO-oppgjøret

Utfallet av de forbundsvise tilpasningsforhandlingene blir en del av resultatet i oppgjøret, forutsatt at det blir enighet om det i tilpasningsforhandlingene. Det gjennomføres en felles uravstemning over totalresultatet i SAMFO-området.

Forhandlingene gjelder alle HKs overenskomster med SAMFO, herunder:
• Landsoverenskomsten
• Bensinoverenskomsten
• Lederoverenskomsten
• Overenskomst for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl.
• Overenskomst for ledere i Coop Norge SA m.fl.
• Overenskomst for Boligbyggelaget USBL

Flere aktuelle saker

Se alle artikler