Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området, og støttet anbefalingen fra et enstemmig forhandlingsutvalg.

Solid JA fra LOs medlemmer i tariffoppgjøret i privat sektor

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Resultatet av uravstemningen i LO – NHO-området ble overlevert Riksmekleren i dag kl. 12.00.

– Vi gikk inn i dette oppgjøret med en klar målsetting om å forbedre AFP-ordningen. Det har vi oppnådd. Vi er enige om rammene for en ny, forbedret framtidig AFP, vi har tettet hull i dagens ordning og ikke minst har vi fått på plass et slitertillegg for de som må gå av ved 62, 63 eller 64 år. Og vi har sikret økt kjøpekraft og et solid løft for de lavest lønte.

76,61 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget, 21,07 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 2,32 prosent. Totalt deltok 53,67 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen i LO – NHO-oppgjøret.

Blant Fellesforbundets medlemmer har enigheten om reise-, kost- og losjibestemmelsene vært viktig. Her stemte 86,82 prosent av de som avga stemmer ja til forslaget, 10,01 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 3,17 prosent. Totalt deltok 67,87 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen om Industrioverenskomsten.

LO – NHO-oppgjøret:
Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)
Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)
Antall ja: 74 529 (76,61 pst)
Antall nei: 20 495 (21,07 pst)
Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)

Forbundene som har deltatt i oppgjøret, har oversikt over resultatene for sine områder.

LES MER:

Flere aktuelle saker

Se alle artikler