Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018
Foto: Magne Svendsen

Støtte til streikende LO-medlemmer

- Det er opprørende å se at LO-medlemmer må streike for grunnleggende rettigheter, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under åpningen av LOs representantskap 5. juni.

Representantskapet tok imot de streikende medlemmene i LO Finans HK og Postkom, og i heisbedriften Orona Norway, med rungende applaus! Og LO-lederen forsikret dem om at de hadde hele LO i ryggen.Gabrielsen oppsummerte deretter årets samordnede tariffoppgjør, og konstaterte at resultatene var blitt godt mottatt av medlemmene i uravstemningene. – Nok en gang har det norske systemet for lønnsfastsettelse vist sin styrke, sa han, og takket alle for innsatsen.  

Gabrielsen pekte også på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som blant de største samfunnsutfordringene Norge står overfor, og sa at dette bidrar til å forsterke inkluderingsutfordringene i arbeidslivet. Han rettet også en takk til Stortingsflertallet, som dagen før hadde vedtatt innstramminger i regelverket for innleie.

LO-lederen minnet IA-avtalen som verktøy for inkludering. IA-avtalen går ut i år, og skal reforhandles til høsten. Det har fått enkelte til å flagge forslag om kutt i sykelønnen.

- Det kan de bare glemme, slo han fast.

Her kan du lese hele talen

Årsregnskap 2017 - Landsorganisasjonen i Norge 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler