Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Trond Isaksen

Bedre lønns- og arbeidsvilkår som LO-organisert

Den norske Arbeidsmiljøloven er verdens beste arbeidsmiljølov, men den er en minstelov. Det vil si at det selvfølgelig er forbudt å bryte loven, men det er mulig å avtale seg til bedre lønns- og arbeidsvilkår enn de loven skisserer. Det er nettopp derfor det lønner seg å være fagorganisert og sørge for at man får tariffavtale.

Publisert 23.04.14, endret26.04.14

Både den norske arbeidsmiljøloven og landsomfattende tariffavtaler regulerer alt fra arbeidstid til ferie og overtidsbetaling. I denne oversikten får du enkelt skissert hva du har krav på i henhold til norsk lov og hva de aller fleste landsomfattende tariffavtaler gir deg rett på som fagorganisert.

Som LO-medlem får du i tillegg til bedre lønns- og arbeidsvilkår en rekke medlemsfordeler som gode forsikringsordninger, kurstilbud, økonomisk støtte ved streik, advokatbistand mm.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler