Landsorganisasjonen i Norge

Medlemsfordeler
I en tid med relativt stor arbeidsledighet, og omstilling i arbeidslivet som følge av digitalisering og automatisering merker vi at LOs medlemmer i langt større grad velger fagskoleutdanning, sier LO-sekretær LO Terje Olsson.

Flest utdanningsstipend til fagskoleutdanning

- For første gang i historien har vi delt ut flest utdanningsstipend til de som ønsker å ta fagskoleutdanning. Dette tyder på at fagskoleutdanning er noe våre medlemmer etterspør mer og mer, sier LO-sekretær Terje Olsson, som er leder i LOs utdanningsfond.

I 2017 var det en økning i antall stipend fra LOs utdanningsfond til medlemmer i LOs forbund som tok fagskoleutdanning. Økningen var fra 567 til 600 medlemmer. Samtidig var det en nedgang i antall stipend til utdanning på høgskole og universitet fra 650 til 589.

Fagskolen er det yrkesfaglige motsvaret til universitets- og høyskoleutdanningene, og arbeidslivet trenger også denne kompetansen. LO synes det er viktig med en balanse mellom yrkesfaglig kompetanse og akademisk kompetanse. Denne balansen har vi funnet i LOs utdanningsfond, og fagskolestipendet har slik sett blitt et viktig bidrag til å styrke yrkesfaglig utdanning i Norge.

I en tid med relativt stor arbeidsledighet, og omstilling i arbeidslivet som følge av digitalisering og automatisering merker vi at LOs medlemmer i langt større grad velger fagskoleutdanning, sier Terje Olsson.

Fakta

Stipend fra LOs Utdanningsfond (fra de forbundene som er med i denne ordningen) ble i 2017 utlyst for 26.gang, og interessen er fortsatt meget stor. Det ble i 2017 innvilget totalt 2.154 stipend. Til sammen er det gitt tilsagn om kr 17.909.100,- noe som gir et gjennomsnitt på kr 8.300,- pr stipendiat. Maksimale stipend for studieåret 2017/2018 var kr. 13.500,- for helårsutdanning, kr. 4.000,-. for kortere kurs og til Praksiskandidat  § 3,5 inntil kr. 10.500,- pr. studieår.Stipend for støtte til AOFs Lese- og skriveopplæring med datatekniske hjelpemidler er  kr.10.500,-.

Antall fagskolestipend har økt fra 535 i 2014 til 600 i 2017. Økningen har ført til at LOs utdanningsfond i 2017 delte ut omtrent like mye til utdanningstipend på fagskolene som til høgskolene og universitetene. Maksimale stipend for studieåret 2017/2018 var kr. 13.500,- for helårsutdanning:

• Fagskolene: Medlemmer i LO som tok utdanning på Fagskolene fikk
totalt 5,3 millioner kroner i utdanningsstipend fra LOs utdanningsfond
• Høgskoler og universiteter: Medlemmer i LO som tok utdanning på
høgskoler og universiteter fikk totalt 5,7 millioner kroner i utdanningsstipend
fra LOs utdanningsfond.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler