Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter

Høytid for brann

Dobbelt så mange omkommer i brann i desember enn det som er gjennomsnittet for resten av året. Her er noen råd for å beskytte deg og dine.

Levende lys, fyr på peisen og mye elektrisk oppvarming kan være hyggelig på en mørk desember kveld i julestria. Dessverre er disse tingene også en medvirkende årsak til at desember er årets verste brannmåned. Statistikk fra Norsk Brannvernforening viser at dobbelt så mange omkommer i brann i desember enn det som er gjennomsnittet for resten av året.

Den gode nyheten er at det er mye du kan gjøre for å unngå brann. På denne siden får du gode råd til hvordan.

Tenk gjennom hva som skjer hvis ulykken rammer.

RØMNINGSVEI. Tenk gjennom hvilke rømningsveier som fi nnes i boligen. Er det mulig å komme ut på bakken fra alle sove- og oppholdsrom i boligen?

MØTESTED. For å unngå unødig tap av menneskeliv er det viktig at det er avtalt hvor familien skal møtes når de har kommet seg ut av den brennende bygningen.

RØYKVARSLERE. Det bør være minst to godkjente røykvarslere i hver etasje i boligen. Batteriet skal byttes årlig. Varsleren skal byttes hvert 10. år.

SLUKKEUTSTYR. Det skal fi nnes manuelt slukkeutstyr som kan brukes i alle rom i boligen. Lag fast rutine for kontroll av apparatene.

HOVEDSTOPPEKRAN. I tilfelle lekkasje er det viktig at alle i huset effektivt kan stenge av vanntilførselen. Merk kranen og la alle i husstanden prøve den.

KONTROLL AV EL-ANLEGG. Periodisk kontroll av det elektriske anlegget og brannsikringen i boligen hvert 5. år reduserer risikoen for brann- og personskader.

OPPBEVARING AV FARLIGE STOFFER. Sørg for at farlige stoffer som vaskemidler, medisiner, gift  og andre kjemikalier plasseres utilgjengelig for små barn.

BEREDSKAPSLYKT. Heng opp en lommelykt med lader på sentral plass i boligen til bruk i nødsituasjoner.

GJENNOMFØR BRANNØVELSE MED FAMILIEN. Avhold praktisk øvelse i evakuering slik at alle vet hva de skal gjøre hvis en farlig situasjon oppstår.

www.høytidforbrann.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler