Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
Foto: Øystein Haugerud

Bærebjelken i arbeidslivet er organisering

I servicesektoren er det få som er medlem i en fagforening. Det er LO og flere forbund i gang med å gjøre noe med.

I dag besøkte LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, nestleder Peggy Hessen Følsvik, LO-sekretær Terje Olsson og flere forbundsledere Gardermoen. På planen sto samtaler med tillitsvalgte og medlemmer, og møte med flyplassledelsen. - Å øke andelen fagorganiserte på Norges største arbeidsplass er viktig, sier LO-lederen. - Virksomhetene på Gardermoen og flyplassen som helhet er tjent med en solid organisasjonssgrad.  

 

Kampanje for flere organiserte

LO har, sammen med seks LO-forbund, en stor kampanje for å rekruttere flere inn i LO og øke organisasjonsgraden i servicebransjen. Kampanjen består av åtte prosjekter, derav ett på Gardermoen. 

I to år har en prosjektarbeider og to delvis frikjøpte tillitsvalgte jobbet for økt kompetanse hos tillitsvalgte, rekruttering av nye medlemmer og å skape et fellesskap for tillitsvalgte på tvers av forbundsgrensene. Dette har blant annet resultert i en økning i medlemstallet fra 54 til 191 hos Travel Retail Norge (tax free). Det er også en sterk økning av nye medlemmer i Flyarbeidernes forening. 

LO-sekretær Terje Olsson er den i LOs ledelse som har ansvaret for rekrutteringskampanjen: 

- Formålet med dagens Gardermoenbesøk har vært å støtte det gode arbeidet som gjøres for en sterkere organisering av ansatte på flyplassen. Vi har blitt møtt av positive tillitsvalgte, medlemmer og ansatte og fått mange gode tilbakemeldinger. 

- Vi vet at et velorganisert arbeidsliv er en bærebjelke i den norske modellen, så dette er høyt prioritert. 

Flere organiserte - økt produktivitet 

To av ti som jobber i servicesektoren, er fagorganiserte. Til sammenligning er over halvparten av den totale norske arbeidsstyrken medlem av en fagforening. 

- Vi har en vei å gå og det er utfordringer. Men gjennom denne kampanjen og det gode arbeidet som gjøres på Gardermoen, ser vi antallet organiserte øker og tillitsvalgte bygger viktig kompetanse. Da er vi på vei mot et bedre arbeidsliv. 

LO-leder Gabrielsen fortsetter: 

- På arbeidsplasser med mange organiserte, øker produktiviteten. Det er en fordel for virksomhetene, også her på Gardermoen. I tillegg ser vi bedre kommunikasjon mellom ansatte og ledelsen. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler