Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen åpnet i dag LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka. Foto: Monica Nymoen

De tillitsvalgte gir oss styrke som bevegelse

- Det som gir oss styrke som bevegelse er de tillitsvalgte ute på den enkelte arbeidsplass, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. I dag åpnet han LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka.

Det finnes omlag 60.000 tillitsvalgte i LOs forbund.

- Vi er uhyre mange og vi representerer en voldsom styrke. Men samtidig viser en spørreundersøkelse gjennom LOs tillitsvalgtpanel at 60 prosent av de tillitsvalgte føler at de står alene i tillitsvalgtjobben. Da har vi en jobb å gjøre!

LO-kongressen fattet i fjor et vedtak, etter forslag fra El- og IT-forbundet at 2019 skal være et tillitsvalgtår for organisasjonen.

- Et år der vi hedrer de tillitsvalgte der ute. Et år der vi jobber systematisk med å styrke de plasstillitsvalgtes rolle, deres kompetanse og nettverk. Et år som gjør det lettere å være tillitsvalgt.

LO-lederen snakket også om en av de største politiske kampene fagbevegelsen står overfor nå. De pågående forhandlingene om en ny avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA) berører de tusenvis av tillitsvalgte ute i virksomhetene.

- IA-avtalen er et helt unikt verktøy i internasjonal sammenheng! En avtale mellom arbeidslivets parter og myndighetene om å jobbe sammen for å skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv.

Hver fjerde bedrift i Norge er en IA-bedrift, men mer enn halvparten av arbeidstakerne jobber i en IA-bedrift.

- Avtalens styrke ligger i at den forplikter ned på den enkelte arbeidsplass. At den er basert på tillit mellom partene, utdypet LO-lederen

-  Vi stoler på at de ansatte kommer på jobb når de er friske. Og holder seg hjemme når de er sjuke. Det er sånn et moderne arbeidsliv ser ut! Og så jobber vi sammen for å sørge for at folk ikke blir sjuke eller utstøtt på grunn av forhold på arbeidsplassen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler