Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter

LO Media 10 år

- Fagbevegelsen har drevet med fagblader og medier siden vi starter den lange marsjen for makt, innflytelse og et rettferdig arbeidsliv. LO Media er viktig for at vi skal bli hørt og for et organisert arbeidsliv.

- Først og fremst en gratulasjon til alle dere som bidrar til at LO Media er Norges største - og beste – mediestiftelse. Vi er stolte av den viktige jobben dere gjør i demokratiets tjeneste. Hver eneste dag. Det nytter å satse på kvalitetsjournalistikk. Det koster – men det gir resultater.

Det sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LO Medias jubileumskonferanse i dag.

Å vinne opinionskampen

- De grep vi har tatt har gitt oss sterke, faglige og kunnskapsrike egne medier som er best på arbeidslivet her i landet. Som produserer saker på nett og på trykk som medlemmene våre vil ha – og som setter dagsorden innen arbeidsliv og samfunnsliv.

- Skal vi vinne opinionskampen. Skal vi klare å nå igjennom lydmuren og reise de viktige sakene for vanlige arbeidsfolk – må vi ha en sterk mediestiftelse som LO Media, slo LO-lederen fast.

Lange tradisjoner

Fagbladtradisjonen er like lang som fagbevegelsen selv. Hvor viktig dette har vært, poengterte Gabrielsen i sin hilsen på konferansen:

- Fagbevegelsen har drevet med fagblader og medier siden vi starter den lange marsjen for makt, innflytelse og et rettferdig arbeidsliv. LO Media er viktig for at vi skal bli hørt og for et organisert arbeidsliv.  

Arbeiderbevegelsens mediehus

LO Media er arbeiderbevegelsens mediehus, eid av LO og alle LOs forbund. Virksomheten er lokalisert i Oslo sentrum, og har rundt 65 ansatte.

LO Media er den største fagbladprodusenten i Fagpressen, med et månedlig opplag på over 500 000. FriFagbevegelse.no er i kraftig vekst, og er det ledende nettstedet for nyheter om arbeidsliv.

Les mer om LO Media

Stiftelsen LO Media i sin nåværende form ble etablert 1. januar 2009 som et resultat av sammenslåingen av Stiftelsen Fri Fagbevegelse – LO Media (etablert i 1989) og Stiftelsen Aktuell (etablert i 1994). (Kilde: www.lomedia.no).

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler