Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
Foto: TV-aksjonen NRK

LO bevilger 400 000 kr til TV-aksjonen

- TV-aksjonen 2018 er tildelt Kirkens Bymisjon og arbeidet for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Det er med stor glede at LO bevilger penger til denne viktige nasjonale dugnaden, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Det er besluttet at LO bevilger 400 000 kr til årets TV-aksjon.

- Årets tematikk overlapper mange av de sakene LO arbeider for, som å bekjempe arbeidsløshet og sosial dumping. Det samme gjelder arbeidet for et etnisk likestilt og rettferdig samfunn, uten diskriminering, vold og fordommer.

TV-aksjonen er en stor nasjonal dugnad der LO som en viktig samfunnsaktør har deltatt i mange år.

- Mange av LOs medlemmer deltar i fylkeskomiteer og kommunekomiteer, rekrutterer bøssebærere og stiller selv som bøssebærere på aksjonsdagen. På forhånd tusen takk for innsatsen!

Om årets TV-aksjon

Med TV-aksjonens innsamlede midler skal Kirkens Bymisjon "skape møter som kan redde liv". Det kan handle om å dekke basisbehov som mat, en seng å sove i og toaletter, spesielt aktuelt for fattige tilreisende personer. Kirkens Bymisjon skal etablere flere akuttovernattinger, etablere enkle matstasjoner som skal servere minst ett varmt måltid om dagen til mennesker som ellers har få steder de kan komme innendørs og spise varm mat, og sikre at flere byer har et sanitærtilbud som toaletter, dusj og vaskemaskin.

Videre skal Kirkens Bymisjon skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet, enten det er på grunn av rus, psykisk helse eller frafall i skolen.

Deler av midlene skal gå til arbeidstiltak til utsatte grupper. Det skal etableres flere kafeer for folk med ruserfaring eller dårlig psykisk helse der alle kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og informasjon om andre deler av hjelpeapparatet.

Les mer om årets TV-aksjon og meld deg som bøssebærer. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler