Landsorganisasjonen i Norge

Andre
Foto: ANB

Ronald Bye til minne

Ronald Bye er død, 80 år gammel. Med hans bortgang har en av de store kjempene i norsk arbeiderbevegelse gått bort.

Ronald Bye var sentral i norsk arbeiderbevegelse gjennom en mannsalder, både i LO og Arbeiderpartiet. 

Han ble tidlig aktiv i arbeiderbevegelsen, først som faglig sekretær i AUF før han ble ansatt som LOs distriktssekretær i Finnmark og  i Oppland. I 1968 ble han valgt som LO-sekretær, men gikk året etter videre som partisekretær i Arbeiderpartiet etter Haakon Lie. 

Bye var et organisasjonsmenneske, og tok til orde for et inkluderende parti med mer åpne debatter. Han ønsket at medlemmene i større grad skulle få innflytelse over politikken, og bidro til det. 

Bye gikk av som partisekretær i 1975 og ble da administrerende direktør i Folkeferie, før han ble samferdselsminister i Oddvar Nordlis regjering. Han tok blant annet til orde for en friere stilling for Televerket, NSB og Luftfartsverket.

Etter at hans karriere som politiker var slutt, deltok Bye fortsatt aktivt i samfunnslivet gjennom utallige verv og ikke minst gjennom et omfattende forfatterskap.
Vi lyser fred over Ronald Byes minne.
Hans-Christian Gabrielsen
LO-leder

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler