Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Trond Isaksen

Årsmøte SAMAK

-

SAMAK er arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite. Årsmøtet velger SAMAKs leder for to år om gangen.

Se alle artikler