Landsorganisasjonen i Norge

Folkets Hus

LOs representantskapsmøte

-
Oslo Kongressenter

LOs representantskapsmøte avholdes tirsdag 18. april kl. 11 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus – Sal A. Her finner du foreløpig dagsorden for møtet.

Foreløpig dagsorden:
1. Åpning
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Norsk Sjøoffisersforbund – søknad om medlemskap i LO
4. Mellomoppgjøret 2017
5. LOs medlemsdebatt – "Si din mening"

Bestill hotell og reise til representatskapsmøtet her

Se alle artikler