Landsorganisasjonen i Norge

Landsmøte

-

Norsk Jernbaneforbund holder landsmøte 23. - 26. oktober 2016.

Norsk Jernbaneforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO) i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere innenfor NSB-konsernet (innbefattet bussvirksomheten), Jernbaneverket og annen privat og offentlig jernbanerelatert virksomhet.

Les mer på forbundets nettsider

Se alle artikler