Landsorganisasjonen i Norge

Ung i LO
LO-sekretær Kristin Sæther gleder seg til å lede LOs ungdomsutvalg

Nytt ungdomsutvalg!

- Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet og lede denne supre gjengen med unge tillitsvalgte, sier LO-sekretær Kristin Sæther. Denne uka ble LOs sentrale ungdomsutvalg 2017-2021 oppnevnt og Kristin Sæther skal lede utvalget.

Publisert 12.09.17, endret13.09.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

LO er Norges største organisasjon for unge under 30 år. Over 920 000 arbeidstakere er organisert i et LO-forbund, og blant disse er over 130 000 under 30 år. Det gjør LO til en av de viktigste stemmene for unge i samfunnsdebatten. LOs sentrale ungdomsutvalg er viktig for å koordinere ungdomsarbeidet i LOs forbund.

- Det foregår fantastisks mye bra ungdomsarbeid i forbundene. Jeg gleder meg til både å bli bedre kjent med, og koordinere dette arbeidet. LOs ungdomsutvalg en viktig samfunnsaktør og en viktig stemme innad i LO, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

LOs sentrale ungdomsutvalg 2017-2021:

Leder: LO-sekretær Kristin Sæther
Medlem Fagforbundet: Christina Beck Jørgensen, vara: Mats Monsen
Medlem Fellesforbundet: Joachim Gebhardt, vara: Richard Storevik
Medlem Handel og kontor: Vidar Hovland, vara: Andrea Odden
Medlem Norsk Tjenestemannslag: Sahar Azari, vara: Eirik Owren Holt
Medlem ElogIT Forbundet: Dagfinn Svanøe, vara: Kristine Jensen Wendt
Medlem Postkom: Marius Antonsen Weisæth, vara: Eline Åsnes
Medlem Fellesorganisasjonen: Sunniva Roumimper, vara: Helene Harby
Medlem Norsk Jernbaneforbund: Eystein Lerheim, vara: Linda Torrisen
Medlem Nork Lokomotivmannsforbund: Julie-Isabell Løvdal
Medlem Norsk Transportarbeiderforbund:
Thomas Alexander Nørstad Jørgensen, vara: Alexander Eriksen Loiro
Medlem Norsk Sjøoffiserforbund: Trond Løfgren, vara: Ingelin Grimsæth
Medlem Kabinansattes forbund: Stefan Blixenstierna, vara: Gina Øystese
Medlem Norsk Arbeidsmandsforbund:
Tanita Kristiansen, vara: Anita Johansen
Medlem Norsk Nærings- og nytelsesarbeiderforbund:
Bjarne Lagesen, vara: Erik Malmin Stangeland
Medlem Industri Energi: Maren Marie Wilhelmsen, vara: Karl Ruben Gaasø
Medlem Sjømannsforbundet: Erina Bryn Kjær, vara: Kim H. Johansen
Medlem Musikernes fellesorganisasjon:
Helene Svaland Johansen, vara: Susanne Bjørgum Torgersen.
Medlem Skolenes Landsforbund: Runa Næss Thomassen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler