Landsorganisasjonen i Norge

Dine rettigheter

Uansett hvem du er og hvor gammel du er, har du en rekke rettigheter som arbeidstaker. Du skal for eksempel ha en skriftlig kontrakt og ha lønn under opplæringstiden.

Publisert 01.02.16, endret17.02.16 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Veldig mange elever og studenter jobber ved siden av skole og studier. LO mener det er viktig at møtet med arbeidslivet blir en positiv opplevelse. Av den grunn jobber vi for å bedre unges rettigheter i arbeidslivet, spesielt gjennom LOs sommerpatrulje som arrangeres hvert år og LOs studentservice på universiteter, høyskoler og fagskoler.

LOs jobbhåndbok
I LOs jobbhåndbok finner du en enkel oversikt over dine rettigheter som arbeidstaker. Boka tar for seg alt fra skriftlig arbeidskontrakt, arbeidstid, lønn, oppsigelse til krav til lønnsslipp. Jobbhåndboka blir flittig brukt under LOs sommerpatrulje. 

Dine rettigheter og plikter - LOs jobbhåndbok  

Hvor godt kjenner du arbeidslivets regler om lønn, pauser, overtidsbetaling, rimelig arbeidstid og fri når du har krav på det?

LOs sommerpatrulje kan svare på dine spørsmål hele sommeren! Ring oss på 8 100 1999, send sms SP til 2030 eller e-post til sommerpatruljen@lo.no. 

Bedre lønns- og arbeidsvilkår som LO-organisert! 

Mange unge har dessverre uheldige erfaringer fra arbeidslivet. Står vi sammen kan vi hjelpe hverandre når det trengs. Det lønner seg å være medlem i et LO-forbund. Gjennom medlemskapet får du mange goder og rettigheter som du ikke er sikret gjennom Arbeidsmiljøloven.