Landsorganisasjonen i Norge

Jobber du i julen?

Jobber du i julen? Da er det viktig å vite hva du har krav på. Du har blant annet krav på skriftlig sluttattest og feriepenger av det du har tjent. Du skal ha minst 40 prosent i tillegg til lønna når du jobber overtid. Du skal ha lønn i opplæringstida. Les mer om hva du har krav på her.

 • Lønn

  Vi har ikke noen lovfestet minstelønn i Norge. Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønna di. Men er du LO-medlem kan…

  Les om Lønn
 • Arbeidstid

  Har bedriften tariffavtale er du sikret lønn for alle “røde” fridager. Du skal leve også når det er helligdager og offentlige høytidsdager, og…

  Les om Arbeidstid
 • Opplæring

  Du skal ha lønn i opplæringstida. Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring at du uten problemer kan utføre jobben du er ansatt i.

  Les om Opplæring
 • Arbeidskontrakt

  Husk skriftlig arbeidskontrakt! Alle som skal jobbe har krav på en skriftlig arbeidskontrakt – uansett hvor kort tid jobben varer. I kontrakten blir…

  Les om Arbeidskontrakt
 • Feriepenger

  Du har krav på feriepenger av det du har tjent. Du har krav på feriepenger uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet.

  Les om Feriepenger
 • Sluttattest

  Husk sluttattest. Den er viktig neste gang du søker jobb!

  Les om Sluttattest