Kongressdokumenter

Over 1800 forslag fra medlemsforbundene og fylkeene skal opp til behandling på LO-kongressen. Her finner du forslagene med LO-sekretariatets innstilling.

  Protokoll LO-kongressen 2017 (godkjent av LOs representantskap) 

  Kongressens uttalelser:

  Dagsorden – valg:

  Valgkomiteens innstilling

   

   

  Dokumenter under behandling:

  Forslag oversendt redaksjonskomité 1

  Forslag oversendt redaksjonskomité 2

  Forslag oversendt redaksjonskomité 3

   

  Innstillinger fra redaksjonskomité 1

  Innstillinger fra redaksjonskomité 2

  Innstillinger fra redaksjonskomité 3

   

  Dagsorden 1: Åpning og praktiske opplysninger

  Åpning og praktiske opplysninger

   

  Dagsorden 2: Konstituering

  Del 1: Dagsorden og forretningsorden

  Del 2: Møtefunksjonærer og komiteer

   

  Dagsorden 3:  Beretninger
  Kongressens dagsorden punkt 3. Beretninger. Her finner du LOs beretninger for inneværende kongressperiode.

   

  Dagsorden 4: Regnskap
  Regnskapene for 2013, 2014 og 2015 er godkjent av LOs representantskap.  
  Regnskap 2016


  Dagsorden 5: Egen organisasjon
  LO har i perioden 2013 - 2017 foretatt en gjennomgang av egen organisasjon.  Denne vil bli behandlet på LO-kongressen 8. - 12. mai. 

  Her finner du innkomne forslag til dette punktet på dagsorden - samt organisasjonsgjennomgangen med LO-sekretariatets forslag til vedtak.
  Del 1: LOs egen organisasjon - forslag og innstillinger
  D
  el 2: LOs egen organisasjon: Organisasjonsgjennomgangen - forslag og innstillinger

  Dagsorden 6: Vedtekter
  Forslagene omfatter: LOs vedtekter, vedtekter for LOs lokalorganisasjone og retningslinjer for LOs fylkeskonferanser
  Forslag og innstillinger LOs vedtekter

  Dagsorden 7:  Den faglige og politiske situasjonen
  Forslag og innstillinger som berører dagsordens punkt 7 om den faglige og politiske situasjonen.
  Del 1: Den faglige og politiske situasjonen
  Del 2: Den faglige og politiske situasjonen (Forslag til fagligpolitisk uttalelse og og på LOs medlemsdebatt)

  Dagsorden 8: Handlingsprogrammet
  De innkomne forslagene er delt inn i to hefter. 

  Del 1 omfatter forslagene som omhandler "Det store bildet" og "å skape".
  Del 1:  LOs handlingsprogram Innkomne forslag, nr. 8000–8600

  Del 2 omfatter forslagene "å jobbe, å dele, å ta vare på, å organisere og mobilisere og å mestre internasjonaliseringen"
  Del 2: LOs handlingsprogram innkomne forslag, nr. 8601–9569

  Del 3 inneholder LO-sekretariatets forslag til nytt handlingsprgram.
  Del 3: LOs handlingsprogram - Sekretariatets innstilling

  Del 4 inneholder forslag til uttalelser og bevilgninger.
  Del 4: LOs handlingsprogram - Sekretariatets innstilling

  Dagsorden 9:  Hovedavtalene
  Forslag og innstillinger om hovedavtalene til LO-kongressen.
  Hovedavtalene - forslag og innstillinger