Velkommen til LO-kongress!

8-12. mai samles 315 delegater fra LO, landets største arbeidstakerorganisasjon, til kongress i Oslo. Kongressen strømmes direkte her på nettsiden, følg programmet under

  Kongressen er LOs øverste organ. Her er alle 26 forbund representert. Delegatene bestemmer hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og hva LO skal satse politisk på. Kongressen velger dessuten hvem som skal lede LO de neste fire årene. 

  Hvem deltar på kongressen?

  • 315 delegater har stemmerett på kongressen.
  • 260 delegater velges av forbundene, ut fra hvor mange medlemmer de har.
  • 40 velges av LOs fylkesorganisasjoner, basert på medlemstall.
  • Dessuten møter de 15 faste medlemmene av sekretariatet.

  Hva skjer med forslagene på kongressen?

  I år er det sendt inn over 1800 forslag fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd.

  Det er saker som gjelder økonomi, tariffpolitikk og faglige rettigheter, næringspolitikk, forholdet til EU, olje og klima, internasjonal solidaritet, utdanningspolitikk, utviklingen av velferdsstaten, og vedtektene.

  LO-sekretariatet har gått gjennom alle forslagene og bestemt hvilke forslag de støtter i god tid før kongressen.

  Delegatene kan fremme forslag igjen under debatten, hvis sekretariatet ikke har sluttet seg til forslaget.

  Dette gjør redaksjonskomiteene

  Så går «redaksjonskomiteen» gjennom alle forslag som fremmes under debattene. Som regel sitter forbundsledere og topptillitsvalgte i komiteene.

  Komiteene kan avvise forslagene, slå sammen flere forslag eller endre ordlyd. Redaksjonskomiteens innstilling blir lagt fram for kongressdelegatene på kongressens siste dag. De stemmer over hvert forslag.

  Kongressen vedtar også politiske uttalelser som staker ut kursen for de neste fire årene.

   Lenke: Les mer om hva du bør vite om LO-kongressen på Fri Fagbevegelse