LO Ingeniør
– Du må være interessert i det faget du studerer, og den industrien eller bransjen du etter hvert skal jobbe i, råder Bjørn Bjørnsen, direktør for engineering i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis Foto: Colourbox / LO Media

Lyse tider for kalkulerende hoder

Erfarne ingeniører vil nok ha høyest dusør. Dagens ingeniørstudenter vil nok likevel oppleve rikelige muligheter i takt med næringslivets og politikernes økende målsettinger, ifølge rekrutteringssjef i Experis.

Publisert 20.08.18

AV: ALF TORE BERGSLI

Blant ingeniører er det mye optimisme å spore om dagen, ifølge Bjørn Bjørnsen, direktør for engineering i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis, en del av ManpowerGroup.

Som «hodejeger» har han fingeren på pulsen på det norske arbeidslivets behov for arbeidskraft, og hvilke kvaliteter og kompetanser som næringsliv og offentlige etater etterspør.

Experis arbeider som oftest ikke direkte mot studentene, men mot dem som allerede er i arbeidsmarkedet.

Likevel:

– Ikke alle ingeniørstudenter er opptatt av å se så langt fram midt i studiene. Men noen fagområder utpreger seg når det gjelder etterspørsel. Og innen mange fagfelt vil vi trolig oppleve at etterspørselen langt vil overgå tilbudet om arbeidstakere, sier han.

Politikkens veier fører til ingeniøren
Rent konkret trekker han særlig fram ett område som i overskuelig framtid vil kreve påfyll av arbeidskraft, ifølge direktøren: offentlig infrastruktur.

Dette er politikerstyrt og bærer navnet Nasjonal transportplan.

– Den vil diktere bruken av skattepengene våre i lang tid framover. I siste utgave er den svært ekspansiv, både innen vei- og jernbaneutvikling. Dette løftet vil skape etterspørsel innen et bredt spekter av ingeniørfag, sier han.

Arbeidsoppgaver vil spenne fra alt som gjøres innledningsvis – planlegging, utredning og beregninger av både infrastruktur og temming av landskapene – via bygg- og anleggsvirksomhet til drift og vedlikehold. Både mer allmenn og spisset fagkunnskap vil da bli etterspurt, påpeker han.

For ferskt uteksaminerte kan likevel dette bli et nåløye å komme seg rett inn i.

– Man kan ha med seg mange som lærer mens de jobber, men vi ser at for eksempel trainee-stillinger gjerne har et svært høyt antall søkere. Alle kan dessuten ikke være av denne typen. Utfordringen allerede nå er å finne dyktige fagfolk med iallfall fra fem til ti års erfaring. Blant annet erfarne prosjekt- og byggeledere, bemerker han.

 

IT-faktoren
En annen sektor hvor ingeniører trolig vil fortsette å være høyt skattet er selvsagt IT. Den langvarige veksten her vil trolig holde koken inn i framtida, antar Bjørnsen. Avansert automatisering, stordata, maskinlæring og lignende velkjente teknologiske nyvinninger brøyter nye veier.

Samtidig er dette en fagretning som begynner å sprenge rammene.

– Noe spennende som skjer nå er at IT går fra å være et selvstendig fag til å bli en stor del av alle fag. Framover vil alle tekniske fag kreve en viss IT-kompetanse, enten som bruker eller ved også å måtte ha en dypere forståelse av systemene.

I tillegg peker pilene oppover for Norges gullegg, olje og gass. Her er mange ingeniører tilbake i arbeid etter en kraftig nedgang i bemanningen mens oljekrisa pågikk. Hele verdikjeden får nå mer å gjøre, fra verft til offshore.

Om man legger til grunn at både olje- og gassvirksomhet og Nasjonal transportplan holder koken – og IT-bransjen fortsetter å vokse, slik pilene peker på i dag, aner man likevel et spørsmål om hvor mange ingeniører vi klarer å utdanne og gi erfaring. 

– Ja, det blir antagelig veldig bra å være ingeniør framover. Dermed får den enkelte gode muligheter til både å utvikle seg der de jobber og til å kunne forflytte seg til et annet område de kan være interessert i. Samtidig vil vi antagelig på ny se en økt arbeidsinnvandring blant ingeniører, oppsummerer han.

«A change is gonna … keep coming»
Når det gjelder personlige egenskaper man bør ha i den stadig fornyede verden, vil dette selvsagt variere ut fra rolle og oppgaver, understreker Bjørnsen. Likevel er det generelle trender som nok mange i bransjen vil kjenne igjen:

– Stadig mer av ingeniørarbeidet organiseres som prosjekter. Det å kunne samhandle og forholde seg til andre mennesker blir altså viktigere og viktigere, vektlegger han.

Det blir nok stadig færre forunt å kunne gå inn på et kontor og lukke døra etter seg. Men dette betyr likevel ikke at man må være «utadvendt» i forstanden «solstråle», forsikrer han.

– En humoristisk reklame poengterte nylig dette: «Hvorfor er det ingen stillingsannonser etterlyser innadvendte mennesker, altså folk som faktisk får ting gjort?»

«Det er bare en jobb»-holdningen vil riktignok også komme under press. Den som ikke henger med på lasset vil trolig få det tungt under presset fra evige endringer muliggjort av teknologi eller organisering.

– I stedet for å sette seg på bakbeina eller være passiv, vil nok evnen til å se muligheter i det nye og bidra til å endringen bli mer verdsatt i mange bransjer. Ledere vil hele tiden måtte forholde seg til nye prosesser og endringer. Det da å ha medarbeidere som kommer om bord frivillig, og altså ikke må dras etter håret, vil være ønskelig.

Ledelse er dessuten ikke bare et spørsmål om stillingsbenevnelse, utfyller han:

– I Norge er det ofte ganske flate strukturer. Det å få folk med seg vil være verdifullt, uansett om man formelt er leder eller ei, vil derfor i mange situasjoner være en verdsatt egenskap.

Gode studentråd på tampen?
Til dagens studenter har Bjørnsen følgende råd:

1: Du må gjøre jobben på skolebenken.

– Jo bedre du gjør det, jo flere muligheter åpner seg. Nåløyene hos de største selskapene er gjerne trange. Da blir karakterer gjerne den enkleste måten å skille kandidatene fra hverandre.

2. Engasjement og interesse

– Du må være interessert i det faget du studerer, og den industrien eller bransjen du etter hvert skal jobbe i. Kom deg ut og se. Oppsøk fagkvelder. Besøk firma. Finn ut hva foregår der ute. Og jo mer du lærer, jo mer forsterkes interessen. Da blir det også lettere å velge fagretninger og spesialisering underveis.

3: Samarbeid

– Ikke vær redd for å gå sammen, for eksempel som ti studenter, og ta kontakt med firma dere er nysgjerrige på. Spør om dere ikke kan komme på besøk og få en presentasjon. Firma som sier nei til dette vil være dumme.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler