Foto: Lars Åke Andersen Foto: Lars Åke Andersen

- Tyngde og slagkraft

Janike Marlen Rype jobber som ingeniør i DAK i Tromsø kommune. Hun er medlem i Fagforbundet.

Hvorfor er du medlem av et LO-forbund?
– Jeg var allerede medlem i Fagforbundet da jeg hadde stillingstittel som tekniker, og ettersom jeg var tilfreds og veldig fornøyd med dette forbundet så jeg ingen grunn til å bytte til et annet da jeg gikk over i en stilling som ingeniør i DAK (Data assistert konstruksjon).

Hva er det beste med LO?
– De grunnleggende kjerneverdiene som solidaritet, felleskap, rettferdighet og arbeid for alle. Samhørigheten og samholdet som skapes mellom mennesker eller grupper av individer appellerer til meg. Jeg syns det er bra å være en del av en stor organisasjon som med sin tyngde og politiske slagkraft er med på ivareta lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, samt det arbeidet som gjøres for å styrke velferden i samfunnet. Gode forsikringsordninger blir en ekstra bonus.

Hvilke medlemsfordeler benytter du deg av?
– Så langt er det hovedsakelig forsikringsordningene gjennom LO Favør. Det finnes gode ordninger for stipend til etter- og videreutdanning, så fra høsten har jeg planer om å søke på dette.