Landsorganisasjonen i Norge

1 mai 2016

- Hvor blir alle jobbene til de unge av?

Ungdomsledighet og frafall i videregående skole stod sentralt da LOs nestleder Tor-Arne Solbakken holdt 1. mai-talene på Elverum og i Hamar.

- Hvor blir alle jobbene for de unge av, spurte Tor-Arne Solbakken.

Her kan du lese hele talen! 

- De som skulle dukke opp som troll av eske med den utvidede anledningen til midlertidige ansettelser. I følge Vibeke H. Madsen og Kristin S. Lunds argumentasjon for mer midlertidighet skulle arbeidsmarkedet suge opp ungdommen, omtrent som en støvsuger suger opp hybelkaniner! Ja, det har blitt flere midlertidig ansatte – og som vi sa – færre faste, men ikke flere jobber!

Solbakken mente at de største sosiale skillene i dag går mellom de som har fullført videregående skole og de som ikke har.

- Etter min mening er det ikke mulig å investere så mye på å få ungdom over fra en passiv tilværelse og inn i arbeidslivet at det ikke lønner seg. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler