Landsorganisasjonen i Norge

- Svært mye står på spill nå

- Skattekuttene har regjerina finansiert gjennom usosiale kutt for dem som har minst, og ved å svi av oljepenger som skulle komme framtidige generasjoner til gode. Det sa en engasjert LO-leder i sin 1. mai-tale.

Publisert 30.04.17, endret01.05.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Utdrag fra talen: 

Kjære venner,

Gjennom fire statsbudsjett har regjeringens viktigste prioritering vært å kutte skattene for de som har aller mest fra før. Med 25 milliarder kroner! 

Skattekuttene har de finansiert gjennom usosiale kutt for dem som har minst, og ved å svi av oljepenger som skulle komme framtidige generasjoner til gode. 

Det er uansvarlig! Det er usolidarisk! Det skal vi sette en stopper for på valgdagen 11. september! 

Gjennom hele etterkrigstida har vi bygget et godt arbeidsliv i Norge!

Med full sysselsetting.
Med faste, hele stillinger.
Med anstendige lønninger.

Men alle her kan se at dette er utfordret nå!

Stadig flere havner utenfor arbeidslivet. Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid brer om seg.

Dette skal fagbevegelsen og en ny Arbeiderpartiledet regjering ta tak i så snart vi har lempet Høyre og Frp ut av regjeringskontorene i september!

Vi skal få folk i jobb igjen, over hele landet, og vi skal bruke verktøyskassa på aktiv næringspolitikk i vest, sør, nord og øst. 

Venner, jeg får FNATT når jeg ser sentrale politikere på høyresiden misbruke Rolf Jacobsens dikt og snakker om Nordområdene. 

I praksis er de mest opptatt av denne robustifiseringen sin. 

Vi trenger en regjering som driver aktiv næringspolitikk over hele landet. 

Ikke en regjering som vil selge ut vannkrafta, fisken, skogen og viktig statlig industri. 

Som vil kvitte seg med vårt felles arvesølv! Som søler bort oljepengene, uten å få fart på økonomien. 

Som vil sentralisere og slå sammen med tvang. Som kutter i de regionale virkemidlene. 

Vi trenger en regjering som tør å peke på hva vi skal drive med, og bygge videre på det vi er best på. Det er det som er aktiv næringspolitikk. 

Mange av de viktigste næringene vi har her i landet, har sitt naturlige utgangspunkt nettopp i nordområdene. Det er fiskeri og havbruk, helt avgjørende framtidsnæringer. 

Det er mineraler, og særlig alle de mineralene man trenger for å lage morgendagens grønne teknologi. Det grønne skiftet får vi ikke til uten mineraler fra nord. 

Det er olje- og gass, som fortsatt vil være en sentral del av norsk økonomi i mange tiår til. Det eventyret som varsles rett ut i Barentshavet her, det skal gi ringvirkninger og arbeidsplasser på land. 

Det er turisme, nyskaping og verdier. Som dere skal være med å skape og dyrke. 

Nordområdene har en lysere framtid enn de fleste andre steder på kloden, hvis vi gjør de riktige valgene.

Les hele talen her! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler