Landsorganisasjonen i Norge

- Gratulerer med alle seire!

- Kamerater! Gode venner! Gratulerer med dagen! Gratulerer med alle seire norsk arbeiderbevegelse har oppnådd! Gratulerer med åttetimersdag, stillingsvern og tariffesta lønn! Det sa LOs nestleder Tor-Arne Solbakken i sin 1.mai-tale.

Publisert 30.04.17, endret01.05.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Tor-Arne Solbakken holdt i år 1.-mai-tale i Ranheim og Melhus.
Utdrag fra talen: 

Kjære venner!

1.mai er arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsdag. I år er den mer aktuell enn noensinne.

Takk for alle de små skritt arbeiderbevegelsen tar internasjonalt. For å utjevne forskjeller, bekjempe urettferdighet og organisere mennesker til felles kamp for felles interesser i et solidarisk fellesskap.

Skritta kan være så små at de nesten ikke synes, at alt kan virke håpløst.
Men husk at for 30 år siden trodde vi:
• at apartheid-staten i Sør-Afrika skulle leve evig,
• at Berlin-muren skulle dele Europa i hele vår levetid
• at to kvinner eller to menn som elsket hverandre aldri skulle kunne få hverandre som ektefeller.

Glem ikke alt vi har fått til – her hjemme og internasjonalt.
Så må vi vende blikket framover – mot de urettferdighetene som består,de urettferdighetene som vi ennå ikke har drevet tilbake.

Etter finanskrisa har det vokst fram en dyp sosial og politisk krise, massearbeidsledighet, sosial uro og økende ekstremisme.

Terroren rammer i hjertet av Europa
Millioner er på flukt fra et Midtøsten som står i brann.

Fagbevegelsens internasjonale engasjement – for arbeidstakere i alle land – for økonomisk og sosial rettferdighet – for solidaritet, likhet, og frihet er den beste resepten mot krig og ekstremisme. «Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred» som Nordahl Grieg sier det i «Til ungdommen".

 Les talen i sin helhet (sjekkes mot fremføring).

Flere aktuelle saker

Se alle artikler