Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for et arbeidsliv med plass til alle, og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partssamarbeid, styrket lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår. Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er også helt avgjørende for å sikre ansatte et godt arbeidsmiljø.

LO arbeider for:

  • Bedre arbeidstakerrettigheter
  • Styrket tillitsvalgt- og verneombudsrolle
  • Økt arbeidstakermedvirkning i utvikling av et godt arbeidsmiljø

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er et viktig virkemiddel for et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Roger H. Heimli 2. nestleder

Aktuelt om arbeidsmiljø

Sikkerhet og trygghet i høysetet

LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik åpnet i dag LOs luftfartskonferanse. Foto: Ida Viksveen Larsen
Arbeidsmiljø

- Den norske modellen har vært avgjørende for at luftfarten er en næring som setter sikkerhet og trygghet i høysetet. Det har bidratt til tillit og samarbeid. Vi må sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår og fortsatt jobbe for sterk sikkerhetskultur, sa LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik i sitt åpningsinnlegg til LOs luftfartskonferanse.

Flere nyheter