Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Under Agenda Nord-Norges konferanse i Svolvær mandag og tirsdag denne uka, kom LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik med en klar oppfordring til regjeringa. Statsminister Erna Solberg var tilstede på konferansen som handlet om Norges viktigste ressurs, havet. Foto: Linda Reinholdtsen

Anstendige lønns- og arbeidsforhold også til sjøs

- Verdifull maritim kompetanse vil forsvinne dersom norske sjøfolk erstattes av utenlandske på internasjonale minimumslønninger, advarte Peggy Hessen Følsvik i Svolvær i dag.

Sosial dumping

Mens det på fastlandet er en selvfølge at vi har norske lønns- og arbeidsvilkår, kan redere langs kysten bare ved å bytte flagg, skrote norske lønns- og arbeidsvilkår.

Det betyr blant annet at skip som frakter olje og gass fra norsk sokkel kan gå med mannskap med lønninger ned i 35 kroner i timen. Dette er en utvikling som LO er meget bekymret over.

- Hvis vi skal la utenlandsk arbeidskraft på internasjonale minimums lønninger ta over den maritime næringen, mister vi den unike kunnskapen som vi trenger for å utvikle nye maritime næringer og skape nye arbeidsplasser i Norges viktigste ressurs, havet, sa Følsvik.

Over 10.000 nye arbeidsplasser

SINTEF publiserte akkurat en rapport om havnæringene i nord, bestilt av flere LO-forbund, arbeidsgiverorganisasjoner og Norsk olje- og gass. Rapporten viser at det kan komme over 10.000 arbeidsplasser i Nord-Norge de neste 20 årene. Den største jobbveksten er ventet innenfor maritime næringer, herunder den offshorerettede leverandørindustrien, og olje- og gass.

- Men dette kommer ikke av seg selv, sa Følsvik og etterlyste politiske valg som sikrer vekst og bosetting langs kysten.

Fersk nordområde strategi

LO er i ferd med å få en oppdatert næringspolitisk strategi for nordområdene. De tre nordligste fylkene er blant de de viktigste satsingsområdene i årene som kommer.

Gjennom opprettelsen av LO Maritim har LO samlet krefter innenfor fire forbund: Sjømannsforbundet, Industri Energi, Fellesforbundet og Sjøoffisersforbundet. Målet er blant annet å utvikle en egen maritim strategi, og å sikre anstendige arbeidsforhold.

- Vi ønsker å avdekke mineralforekomster. Også i havet. Forvalte fiskeriressursene og utvikle en bærekraftig havbruksnæring. I fredelig sameksistens med en aktiv letevirksomhet etter olje- og gass ressurser. Og turisme, sa Følsvik.

For å videreutvikle havrommet mener LO vi må bygge videre på kunnskapen til de som kan mest om havet. Her står norske sjøfolk i en særstilling, understreker LO nestleder Peggy Hessen Følsvik:

- Sjøfolk har opp gjennom historien vært en del av navet i denne fantastiske maritime klyngen. Da vi bygde oljeplattformene var det en videreutvikling av at vi var gode på å bygge fiskebåter og skip, sa LOs nestleder.

- Vi kan ikke tillate et slags race to the bottom i lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolka våre, som denne regjeringa har tillatt, blant annet med å legge til rette for at Color Line skal få flagge ut skipene sine.  

Utreder norsk lønn i norske farvann

Nå har næringsdepartementet satt i gang et arbeid for å utrede mulighetene for å stille krav til norsk lønn i norske farvann.

- Jeg håper vi får en tverrpolitisk enighet om å virkelig finne det handlingsrommet vi har og bruke det. Vi må sørge for at de som skal jobbe i de havbaserte næringene må kunne bo og leve langs kysten i Norge. Så er utlendinger er selvfølgelig også velkomne, på norske lønns- og arbeidsvilkår, sa Følsvik.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler