Landsorganisasjonen i Norge

Sosial dumping
LO-sekretær Trude Tinnlund og leder av El og IT Jan Olav Andersen under gårsdagens støttemarkering for Ramunas Gudas. Foto: Jonas Bals

– Fagforeningene gir styrke til de som hver for seg er svake og utsatte

– Fagforeningene gir styrke til de som hver for seg er svake og utsatte, bare sammen er vi sterke. Når regjeringa nå spør oss om innspill til sin strategi mot arbeidslivskriminalitet så peker vi derfor på tiltak for økt organisasjonsgrad som noe av de viktigste de kan gjøre, sa LO-sekretær Trude Tinnlund under gårsdagens støttemarkering for Ramunas Gudas utenfor Stortinget.

Bakgrunn

Sommeren for fem år siden jobba en ung mann med å demontere en heis på en byggeplass på Haslum i Bærum. Han hadde kommet til Norge fra Litauen noen dager før, for å jobbe og legge seg opp penger sånn at han kunne ta en utdanning som bilmekaniker. Han hadde ingen faglige forutsetninger for å kunne utføre det farlige arbeidet han ble satt til, og fikk ingen sikkerhetsopplæring.

Etter 14 dager på jobb gikk det galt: Under arbeidet med å rive heisen ble Ramunas Gudas dratt opp i toppen av sjakta. Der ble han hengende i en wire i tre kvarter, fem etasjer og 15 meter over bakken, med knuste rygghvirvler og et blødende sår.

«Jeg husker ikke noe fra ulykkesøyeblikket, bare at jeg tenkte at nå er det ingenting som betyr noe lenger. Så ble jeg borte. Helt til noen ropte: Lever du? Jeg så at masse blod kom ut av beinet, og jeg hadde store smerter i ryggen. Det føltes som en evighet før jeg lå på båren», sa han seinere.

Ramunas kom hjem til Litauen med en ødelagt kropp og et inkassokrav fra Lindorff på 30 000 kroner for operasjonen han måtte gjennom. Arbeidsgiveren hans – som tilbød å låne ham penger for å reise hjem igjen – hevdet overfor Arbeidstilsynet at Ramunas hadde begynt å demontere heisen på eget initiativ. Og ble trodd.


LO-sekretær Trude Tinnlund mener at det er det store mørketall.

– Ramunas er blant de heldige. Han har fått hjelp, støttegruppa med heismontørene i spissen har bidratt til at det ikke har gått med ham som med mange andre utenlandske arbeidstakere som er blitt skada på jobb i Norge. Han er ikke blitt gjemt bort, sendt bort og glemt. Han har fått ménerstatning, etterforskninga fortsetter og kravet om yrkesskadeerstatning er ikke lagt på is, selv om det har vært en årelang kamp, sa Tinnlund.

Hun trakk fram hvor viktig det er at vi har et arbeidsliv med sterke fagforeninger.

– Fagforeningene gir styrke til de som hver for seg er svake og utsatte, bare sammen er vi sterke. Når regjeringa nå spør oss om innspill til sin strategi mot arbeidslivskriminalitet så peker vi derfor på tiltak for økt organisasjonsgrad som noe av de viktigste de kan gjøre, sa LO-sekretæren.

– Tendensen i retning lavere organisasjonsgrad i arbeidslivet vil svekke det førstelinjeforsvaret vi har sett fagbevegelsen har vært i avdekkingen og motarbeidelsen av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Og det svekker forsvarsverket bak hver enkelt av oss, ikke minst våre utenlandske arbeidskamerater.

Tinnlund fremhevet at regjeringen må styrke Arbeidstilsynet med øremerka midler for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Arbeidstilsynet må få sanksjonsmuligheter som svir.

– De må sørge for at tilsynet kan håndheve regelverket for innleie og følge opp brudd på en effektiv måte, de må senke beviskravet og gjøre det enklere å ta i bruk allmenngjøringsordningen og de må sikre bedre opplæring i språk og sikkerhet for utenlandske arbeidere og de må sikre at alle som arbeider i Norge er sikra med yrkesskadeforsikring, sa Tinnlund.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler