Landsorganisasjonen i Norge

Sosial dumping
- Vi er overbevist om at et organisert arbeidsliv er det beste hinder mot useriøse arbeidsgivere, skriver LO-sekretær Trude Tinnlund i dagens Klassekampen

Felles innsats mot sosial dumping

- Vi er overbevist om at et organisert arbeidsliv er det beste hinder mot useriøse arbeidsgivere, skriver LO-sekretær Trude Tinnlund i dagens Klassekampen.

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 3. september. Les det i sin helhet her.

Felles innsats mot sosial dumping

Ingeborg Hjeltnes i Juss-Buss slår i Klassekampen 30. august et slag for at fri rettshjelp også skal omfatte lønnsinndrivelse, altså at det offentlige skal betale privatpraktiserende advokater for å kreve inn lønn som uteblir.

LO og våre forbund kjemper for at også de som sitter nederst ved bordet skal ha rettigheter i det norske arbeidslivet. Ved hjelp av allmenngjøring har vi lagt et lønnsgulv i de mest utsatte bransjene, og gjennom en målrettet innsats har vi bistått tusenvis av utenlandske arbeidere med å hevde sine rettigheter overfor useriøse og noen ganger kriminelle arbeidsgivere. Vi er overbevist om at et organisert arbeidsliv er det beste hinder mot slike arbeidsgivere, og det beste vernet utsatte arbeidstakere kan ha. Mange forbund og avdelinger har tatt saker for svært utsatte arbeidere, også når de ikke har vært medlemmer fra før. Det har de gjort enten fordi arbeiderne ikke har kjent til fagbevegelsen, eller jobbet under så uverdige forhold at det har urimelig å forvente noe slikt. Mange av disse er blitt fagorganiserte, og flere bidrar i dag til å organisere nye grupper som ankommer Norge.

Å betale privatpraktiserende advokater med skyhøye salærer i det som ofte er svært tid- og ressurskrevende saker er en dårlig løsning slik vi ser det. Vi mener statlige midler i størst mulig grad bør brukes på tiltak som kan underbygge det organiserte arbeidslivet og gi de mest utsatte arbeiderne et reellt vern. Problemstillingen Juss-Buss tar opp er svært viktig, men LO går inn for å utrede en bedre løsning, som tar et større samfunnsansvar og som vil være langt mer effektiv i kampen mot sosial dumping. Vi vil at det organiserte arbeidslivet, i samarbeid med aktører som Juss-Buss, skal gi bistand til de aller mest utsatte arbeidstakerne, selv om de ikke er organiserte. Et slikt samarbeid, som omfatter ofre for sosial dumping og menneskehandel, kan også omfatte aktører som Caritas, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Rosa-prosjektet og lokale fagforeninger. Aktører som møter de mest utslåtte blant oss, og som ofte har behov for mer enn lønnsinndrivelse – som en sovesal eller et måltid. Denne virkeligheten har for lengst kommet til Norge.

Mange som opplever at lønna uteblir er uorganiserte utenlandske arbeidstakere som er ansatt av useriøse arbeidsgivere som bedriver sosial dumping. LOs juridiske avdeling har bred erfaring med slike saker, og vet hvor tid- og ressurskrevende de er. De rettslige spørsmålene er ofte kompliserte som følge av at ulike land og lovverk er med i bildet. Det er ikke uproblematisk å inndrive et lønnskrav når arbeidsgiver befinner seg i Polen og arbeidstakeren har dratt fra Norge for å søke arbeid annet sted, ikke sjelden til et ukjent oppholdssted.

Det er også grunnleggende feil at organiserte i LO får «gratis» advokatbistand i slike saker. Medlemmene betaler for dette gjennom kontingent. Flere forbund i LO har også en månedlig kontingent som innebærer at jo mindre du tjener, desto mindre betaler du i kontingent. Med medlemskapet følger også forsikringsordninger som gjør at særlig lavtlønte vil tjene på å være LOmedlem. Dessverre har skattefradraget for medlemskap blitt redusert i reelle kroner med H/Frp/V -regjeringen. Dette svekker kampen mot sosial dumping.

Siden EU-utvidelsen i 2004 har sosial dumping gått fra å være en problemstilling som berører de færreste av oss, til å bli en problemstilling med veldig konkrete konsekvenser for brede grupper i det norske arbeidslivet, fra Nordsjøen til luftfarten, på hoteller og restauranter, i transport og i renhold, via det offentlige helsevesenet til bransjer som bygg og anlegg. Sosial dumping er kort fortalt i ferd med å endre Norge. Vi ønsker en bred allianse med sivilsamfunnet, frivillige organisasjoner og aktører som Juss-Buss for å stanse denne utviklingen, og for å sikre at alle arbeidstakere i Norge har en trygg og anstendig jobb å gå til. Her er LO i gang med konkrete initiativer, som vi håper Juss-Buss vil bli med på. Vi er overbevist om at et organisert arbeidsliv er det beste hinder mot useriøse arbeidsgivere.

Trude Tinnlund, LO-sekretær

Flere aktuelle saker

Se alle artikler