Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Regjeringen foreslår endringer som kan få stor virkning for arbeidslivet. Nytt samfunnsnotat fra LO ser på konsekvensene av forslagene om midlertidige ansettelser.

I dag kan det ansettes midlertidig når arbeid er av midlertidig karakter som vikar, sesong, opplæring og tiltak. Over 8 prosent av ansatte er i dag midlertidige. Nå foreslås det at alle kan ansettes midlertidig uten begrunnelse. Regjeringen foreslår en kvoteregel og en karanteneregel som ikke vil hindre at andelen midlertidige øker kraftig.

Forskning oppsummert av OECD viser at økt mulighet for midlertidige ansettelser ikke øker samlet sysselsetting, bare andelen midlertidig ansatte. Regjeringens hovedargument for "oppmyking" er å peke på at i dag har personer med midlertidig ansettelse større sjanse for å ha fast jobb i framtiden enn de som er arbeidsledige (en såkalt springbretteffekt). Dette gjør de til tross for at OECD avviser at det er et argument for reform. OECD peker på at det viktige ikke er ikke muligheten til fast jobb før reformen, men hvordan reformen påvirker denne muligheten og risikoen for å falle ut av arbeidslivet. OECD mener erfaringene er dårlige.

Økt midlertidighet endrer balansen i arbeidslivet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, gir økt usikkerhet for den enkelte og manglende låneadgang. Erfaringene fra Sverige, hvor nå 17 prosent er midlertidig ansatt og 2/3 av kvinnelige ansatte under 25 år er midlertidige, er klart negative.

Samfunnsnotat Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Flere aktuelle saker

Se alle artikler