Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Nedgang i sykefraværet

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,2 prosent i 2. kvartal 2018, en nedgang på 2 prosent fra 1. kvartal 2018. Det viser data om sykefraværet fra Statistisk sentralbyrå som ble publisert 12.09.18.

Etter en nedadgående trend fra 2009 til 2012, har sykefraværet vært tilnærmet stabilt, med noen bevegelser opp og ned, og med nedgang de to siste kvartalene. Sammenliknet med 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det sesong- og influensajusterte sykefraværet gått ned 13,3 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til nytt datagrunnlag, A-ordningen, fra 1. kvartal 2015.

Les hele notatet her! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler